Categories

Klauzula informacyjna

| more
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest sklep internetowy AMEGA S.C. 
z siedzibą w Gdańsku ul. Miszewskiego 12/13 kod: 80-239, NIP: 9570963272, REGON: 220387885.
2. Celem zbierania danych klienta jest wykonanie/realizacja umowy kupna-sprzedaży, oraz dostawy zamówionego towaru.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu , zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży. 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będa podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.